[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

KOTITALOUSVÄHENNYS

Yksityisasiakkaiden kotihoidon ja kotisairaanhoidon palvelut oikeuttavat kotitalousvähennykseen. Kotitalousvähennystä ei voi yhdistää palveluseteliin.

Kotitalousvähennys on merkittävä veroetu, sillä vähennykseen ovat oikeutettuja hoidettavan asiakkaan lisäksi hänen puolisonsa ja lapset.

Kotitalousvähennys korvaa asiakkaalle tämän verotuksessa 50% yritykselle maksetusta korvauksesta.

 

 

Lisätietoja verottajan sivuilta:

https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Kotitalousvahennys

 

 

http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Henkiloasiakkaan_tuloverotus/Kotitalousvahennys(31651)#8Vhennyshoiva-jahoitotynperusteella_