[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Omaishoitaja pitää huolta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omataoimisesti. Omaishoitajan jaksaminen ja hyvinvointi heijastuvat usein suoraan hoidettavaan. 

Myös omaishoitajat  tarvitsevat välillä vapaata, tähän tarpeeseen meillä on tarjolla luotettavaa ja ammattitaitoista apua. Luotettava sijainen auttaa omaishoitajaa jaksamaan raskaassa työssä ja tukee myös hoidettavan hyvinvointia.

Tukemalla omaishoitajaa mahdollistamalla vapaat, pyritään ennalta ehkäisemään hoitajan väsyminen ja näin mahdollistaa hoidettavan mahdollisimman pitkään kotona selviytyminen.