[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]
YRITYKSEN AJATUS JA ARVOT

 

Toiminta-ajatuksenamme on tarjota laadukasta ja kiireetöntä sairaanhoitoa ja hoivaa asiakkaiden koteihin, heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Toimintamme tukee asiakkaan toimintakykyä ja kotona pärjäämistä, mahdollisimman pitkään, yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa. Palvelu perustuu yksilöllisiin hoito- ja palvelusuunnitelmiin.

 

Hoito- ja palvelutyötämme ohjaavissa arvoissa asiakas tulee aina ensin. Hoitotyö tehdään asiakkaan näkökulmasta ihmisarvoa kunnioittaen. Hoitovalinnoissa kunnioitamme asiakkaan itsemääräämisoikeutta sekä asiakkaan yksityisyyttä ja elämänarvoja.

Paremman palvelun varmistamme ammatillisuudella ja suunnitelmallisuudella kaikessa toiminnassa asiakkaan parhaaksi. Huolehdimme yrityksenä henkilökuntamme ammatillisesta osaamisesta ja ammattitaidon ylläpidosta. Teemme työtä hyvällä mielellä, hyvällä sydämellä.

Olemme luottamuksenne arvoisia heti ensi kohtaamisesta lähtien. Haluamme tunnistaan asiakkaidemme omat voimavarat, pyrimme tukemaan näitä voimavaroja kuntouttavalla työotteella. Haluamme luoda turvallisen ilmapiirin, missä asiakas voi avoimesti tuoda myös avun tarpeensa esille.